گارانتی محصولات

محصولات  اسپرسو ساز از تاریخ خرید،دارای یک تا ده سال گارانتی برای نقص منطقی دستگاه بر اساس قوانین شرکت گارانتی دهنده دارای ضمانت اجراییست.گارانتی دستگاه اسپرسو ساز تنها در صورت ثبت گارانتی در سایت توسط مشتری قابل پیگیری می باشد.

موارد ابطال گارانتی

1-ثبت نکردن گارانتی کالا توسط مشتری در سایت ایران اسپرسو ساز

2-شکستگی محصول

تایید گارانتی محصول

  • شماره تماس خود را وارد کنید
  • تاریخ خرید را وارد کنید